Διευθύντρια: Παναγιώτα Νικολαΐδου

Υποδιευθύντρια: Μαρία-Αναστασία Μοσχοβάκου