Αισθητική Αγωγή

Με το συγκεκριμένο γραμματισμό επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Οι επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί, θέατρα, κ.λπ. έχουν στόχο την βιωματική προσέγγιση του εκπαιδευόμενου, ώστε να μπορεί να παρατηρεί να αναλύει να κριτικάρει να ερμηνεύει τα καλλιτεχνικά έργα. Κατά επέκταση περνώντας από τη θεωρία στην πράξη να γίνεται και ο ίδιος δημιουργός αναπτύσσοντας έτσι τις καλλιτεχνικές του δεξιότητες.

Επίσης η σύνδεση των καλλιτεχνικών με τους υπόλοιπους γραμματισμούς (διαθεματικά, σχέδια δράσης), βοηθά τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει την αναγκαιότητα της τέχνης.