Βιβλιοθήκη

Αγαπητοί/ές εκπαιδευόμενοι/ες,

Σας καλωσορίζουμε στη Δανειστική Βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη λειτουργεί με σκοπό την επαφή σας με το βιβλίο, την αίσθηση της  χαράς και της δημιουργίας που αναπτύσσεται μέσα από τη γόνιμη σχέση με το  βιβλίο και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και αναστοχασμού για τη συνεχή αναβάθμιση των  γνώσεων και  των κοινωνικών σας δεξιοτήτων για την παιδεία, την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Η θεματολογία των βιβλίων σχετίζεται με την Εκπαίδευση, τη Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, την Τέχνη, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία κ.λπ.

Μπορείτε να δανείζεστε τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, κάθε Τρίτη από 17:40 έως 18:15.

Μπορείτε να δείτε τα βιβλία μας εδώ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Στο ΣΔΕ Καλλιθέας λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη που καλύπτει όλους/ες τους εκπαιδευόμενους /ες του Α’ και Β’ Κύκλου καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο. Η θεματολογία των βιβλίων σχετίζεται με την Εκπαίδευση, τη Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, την Τέχνη, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία κ.λπ. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της εκπόνησης των Σχεδίων Δράσης (projects) και άλλων δραστηριοτήτων και εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προς όφελος των εκπαιδευομένων και της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του ΣΔΕ Καλλιθέας είναι η επαφή των εκπαιδευομένων με το βιβλίο, η αίσθηση της  χαράς και της δημιουργίας που αναπτύσσεται μέσα από τη γόνιμη σχέση με το  βιβλίο και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και  αναστοχασμού με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των  γνώσεων και  των κοινωνικών δεξιοτήτων για την παιδεία, την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό, συμβάλλοντας στη συνολική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων μας.

ΚΑΝΟΝΕΣ

 -Τα μέλη είναι υποχρεωμένα  να τηρούν τους όρους χρήσης της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του ΣΔΕ Καλλιθέας.

-Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης του ΣΔΕ Καλλιθέας με την παραλαβή της κάρτας του δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δανειστικής  Βιβλιοθήκης.

-Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά προσωπική και απαραίτητη για το δανεισμό.

-Η Βιβλιοθήκη πρέπει να ενημερώνεται αμέσως για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου κλπ.  ή απώλεια της Κάρτας Μέλους.

-Μπορεί να επανεκδοθεί η Κάρτας Μέλους, αφού έχει δηλωθεί στη βιβλιοθήκη η απώλειά της.

-Τα μέλη είναι υπεύθυνα για οτιδήποτε δανείζονται και τα επιστρέφουν  σε δύο (2) εβδομάδες.

-Τα μέλη είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγραφικών δικαιωμάτων.

-Επιτρέπεται η είσοδος των μελών στον χώρο της Βιβλιοθήκης μόνο τις ώρες που έχουν οριστεί ως ώρες λειτουργίας για τους εκπαιδευόμενους/ες.

-Τα μέλη οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού των βιβλιοθηκών. Εάν διαπιστωθεί εσκεμμένη φθορά ή κλοπή του υλικού της Βιβλιοθήκης, το μέλος χρεώνεται τη φθορά.

-Τα μέλη είναι υποχρεωμένα  να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και να σέβονται τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

-Όταν ένα μέλος  πάψει να έχει την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου/ης  παύει να ισχύει και η Κάρτα Μέλους του και διαγράφεται από τη λίστα των μελών του ΣΔΕ Καλλιθέας.