Διεύθυνση του ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Την περίοδο που διανύουμε, η διεύθυνση του ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ έχει ως εξής:

Διευθύντρια: Μαρία Μαθιουδάκη