Δικαιολογητικά Εγγραφής

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία που δίνουν την ευκαιρία σε ενήλικες 18 ετών και άνω, χωρίς όριο ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (άρθρ. 5 ν. 2525/1997).

Η φοίτηση είναι δωρεάν. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη.

Οι αιτήσεις εγγραφών για το ΣΔΕ Καλλλιθέας γίνονται όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και αφορούν τη φοίτηση της επόμενης σχολικής περιόδου. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται να φοιτήσουν στο ΣΔΕ ενημερώνονται τηλεφωνικά. Οι επιλογές γίνονται από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Το σχολείο λειτουργεί με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και εφαρμόζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων αντιμετωπίζοντας όλους τους εκπαιδευόμενους με σεβασμό, κατανόηση και εκτίμηση.

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς.

2. Απολυτήριο Δημοτικού ή Βεβαίωση φοίτησης σε τάξεις Γυμνασίου.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

4. 4 έγχρωμες φωτογραφίες, μικρές, τύπου ταυτότητας.

Το σχολείο βρίσκεται στην Καλλιθέα, στην οδό Σωκράτους 167 και Μεγίστης και λειτουργεί από 17:00 έως 20:40.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες και για τα δικαιολογητικά εγγραφής στο τηλ. 210 9533008 ή να έρθετε στο σχολείο μας καθημερινά από 17:00 έως 20:40.