Επιστημονικός Γραμματισμός

Στο ΣΔΕ Καλλιθέας γίνεται προσέγγιση των εννοιών της Φυσικής, της Χημείας της Βιολογίας καθώς και στοιχείων Γεωλογίας και Γεωγραφίας μέσα από πρότυπες μεθόδους διδασκαλίας.

Στόχος  είναι η αφομοίωση των γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της φυσικής τους παρουσίας μέσα στην αίθουσα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το πείραμα και τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης πρακτικών γνώσεων όπου οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες της Φυσικής και της Χημείας μέσα από πρακτική εξάσκηση η οποία είναι χρήσιμη για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ταυτόχρονα, η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων συμβάλλει τόσο στην εκπαιδευτική εξέλιξή τους όσο και στην προσωπική τους ικανοποίηση.