Πληροφορική

 Στο ΣΔΕ Καλλιθέας η προσέγγιση της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής γίνεται μέσα από την εκμάθηση γνωστών πακέτων λογισμικού στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση και αξιοποίηση πληροφοριών μέσα από το Διαδίκτυο.

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι/ες έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μέσα από διαθεματικές διδασκαλίες, σχέδια δράσης και επισκέψεις σε χώρους που παρουσιάζουν τεχνολογικό ενδιαφέρον.

Τις τελευταίες δεκαετίες βιώνουμε ολοένα και περισσότερο τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται γύρω μας.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, δορυφορικές επικοινωνίες, “έξυπνα σπίτια”, μικροσκοπικές ψηφιακές συσκευές με απίστευτες ιδιότητες. Το πολύχρωμο αυτό παζλ συσκευών και υπηρεσιών συνθέτουν την εποχή που διανύουμε: Την εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη απόκτησης γνώσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων για την καλύτερη κατανόηση και ουσιαστικότερη χρήση όλων αυτών των επιτευγμάτων. Οι γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής θεωρούνται πια απαραίτητες και εξίσου σημαντικές με αυτές της γραφής και ανάγνωσης.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι στην Πληροφορική αποτελούν τα εχέγγυα για την επαγγελματική τους εξέλιξη και για την πνευματική τους ανέλιξη αφού μέσα από την εμπειρία τους, κατακτούν το εισιτήριο για ένα καινούργιο κόσμο. Τον κόσμο του σήμερα, τον κόσμο του μέλλοντος.