ΣΕΠ-Σταδιοδρομία

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία στην αποστολή των ΣΔΕ.

Στόχος της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους, να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους, να λάβουν συνετές αποφάσεις, να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα εμπόδια που συναντούν στην πορεία τους και στις φάσεις μετάβασης, να προσαρμοστούν σωστά στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο ΣΔΕ Καλλιθέας προσεγγίζει τους εκπαιδευόμενους με διακριτικότητα, σεβασμό, ενδιαφέρον, υπευθυνότητα και εξασφαλίζει ένα υποστηρικτικό και δημιουργικό περιβάλλον που ευνοεί τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και στο γραφείο Συμβουλευτικής.

Αυτό επιτυγχάνεται από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  -ευαισθητοποίηση για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,

  -ανίχνευση και εντοπισμός αναγκών των εκπαιδευομένων,

  -αξιοποίηση του θεσμού της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και από διαθεματικές διδασκαλίες,

  -ατομική και ομαδική συμβουλευτική,

  -πληροφόρηση για συνέχιση των σπουδών,

  -ενημέρωση των εκπαιδευομένων για διαθέσιμες θέσεις, προκηρύξεις και προγράμματα,

  -συνεργασία με φορείς υποστηρικτικούς ως προς την απασχόληση,

  -διευκόλυνση των εκπαιδευομένων για τη σύνδεσή τους με διάφορους εργασιακούς χώρους,

  -οργάνωση ομιλιών με θέματα: εκπαιδευτικά, εργασιακά, υγείας, κοινωνικά,

  -δημιουργία βιωματικών εργαστηρίων και projects,

  -εκπαιδευτικές επισκέψεις,

  -οργάνωση εκδηλώσεων,

  -συνεργασία με τοπικούς φορείς για κοινωνικά θέματα.

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στο ΣΔΕ Καλλιθέας συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των πλευρών της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων.