PostHeaderIcon Νεα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί/ές εκπαιδευόμενοι/ες,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από Δευτέρας 23 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης έναντι του κορωνοϊού, συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας των μαθημάτων του ΣΔΕ Καλλιθέας για το χρονικό διάστημα από 21 Μαρτίου 2020 έως και 10 Απριλίου 2020.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από το site του ΣΔΕ Καλλιθέας για νεότερες ανακοινώσεις. Για ο,τιδήποτε μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελα, θετική σκέψη και να επιστρέψουμε σύντομα στη ρουτίνα της καθημερινής μας ζωής.

Η Διευθύντρια   Η Υποδιευθύντρια   Οι εκπαιδευτές/τριες 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία ενηλίκων, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης/Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97).

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα και είναι απογευματινό ( από τις 5:00 έως τις 9:00).

Βασικός στόχος των ΣΔΕ είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Στον πυρήνα του προγράμματος σπουδών των Σ.Δ.Ε. τίθενται οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες, όπως ορίζονται στο υπόμνημα για τη Διά βίου μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000). Στα ΣΔΕ, υιοθετείται η αντίληψη των πολυγραμματισμών και διδάσκονται τα  παρακάτω αντικείμενα:

1. Ελληνική γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική
4. Αγγλική Γλώσσα
5. Κοινωνική Εκπαίδευση
6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
7. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή
8.  Φυσικές  Επιστήμες

Το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε. είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης στη διαδικασία της μάθησής τους και όπου  αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το Σ.Δ.Ε .Καλλιθέας ιδρύθηκε το 2003-2004. Το Σ.Δ.Ε. Καλλιθέας έχει θέσει στόχους σε επίπεδο ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας,  επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών και την απόκτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας και διεθνοποίησης του ΣΔΕ Καλλιθέας.


Second Chance Schools (SCS)

Second Chance Schools are schools for adults. They are under the Ministry of Education and Religions Affairs / General Secretariat for Vocational Education, Training and Lifelong Learning / Directorate of Lifelong Learning.   

Second Chance Schools allow adults above 18 years old who have not completed the nine-year compulsory secondary education to continue their studies and obtain a certificate equivalent to secondary school diploma and it is provided after successful attendance (Law 2525/97).

 The total duration of the programme is 18 months (two academic years). The weekly programme consists of 25 teaching hours and the courses take place during the evening, from Monday to Friday (from 5.00 until 9.00).

The school’s curriculum differs from that of the normal education, it is more flexible and it follows an adapted teaching methodology and assessment of the trainees. It aims to offer adults opportunities to enter again the education and training system, form a positive attitude towards learning, acquire basic knowledge and skills, enhance their personality and finally, facilitate the access to labour market.

The courses being taught are:

 1. Greek Language
2. Mathematics
3.
Information Technology
4. English Language
5. Social Education
6. Environmental Education
7.
Cultural -Aesthetic Education
 8.
Physical Sciences
The innovation of the Second Chance Schools consists in forming consultancy services, including a Career Adviser and an Educational Psychologist in every school.

 The Second Chance School  “SDE Kallitheas” was founded in 2003-2004. In our school the trainees are at the heart of the educational process. We have set goals at the level of European mobility and cooperation, seeking to interact with the education systems and culture of other European countries and to acquire the European identity and internationalization of the “SDE Kallitheas”.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :         ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 167-169 & ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :           2109533008
             FAX  :              2109533016
  Τ. Κ.  :              176 73
     e-mail  :           sdekal@sch.gr
 
Μπορείτε να επισκεφτείτε το Σχολείο καθημερινά από τις 5:00 έως τις 8:40 μ.μ.
για να κάνετε την αίτηση εγγραφής σας ή/και να λάβετε πληροφορίες.
 
 
 
Δείτε στιγμιότυπα από τη λειτουργία του σχολείου μας
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Μπορείτε να δείτε το έργο του σχολείου μας,

αναλυτικότερα

στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας,

επιλέγοντας το σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει, π.χ. Δράσεις.