1 Προσφορά τροφίμων
2 Φιλανθρωπική Δράση Χριστούγεννα 2009
3 Συμμετοχή σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
4 Καθαροί Δρόμοι
5 Νύχτα του Ερευνητή